Your Image Description

NEODKLÁDEJTE PRODEJ ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI!

Odkup a prodej zadlužených firem po celé republice

ODKUP ZADLUŽENÝCH FIREM LIKVIDACE FIREM PORADENSTVÍ

Odkoupíme Vaši firmu v jakémkoliv stavu, nebo najdeme zájemce. Specializujeme se na odkupy zadlužených firem a poskytujeme služby v oblasti transakčního poradenství. Prodáváme obchodní podíly zadlužených českých firem zahraničním investorům. Zbavíme vás starostí, co se zadluženou firmou.

obrázek košíku znázornující nákup
obrázek košíku znázornující prodej

PRODEJ ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI

Prodej zadlužené společnosti, jakož i její koupě patří ke zcela legitimním transakcím jak ve světě, tak i na českém trhu. Zadlužená firma může být pro někoho velice hodnotným aktivem a je zcela běžné, že se takové firmy, (zpravidla velmi levně) kupují. Prodej zadlužené společnosti se nikterak procesuálně neliší od prodeje firmy, která je v zisku, ale má některé nuance, které mají vliv na zvolení nejlepší transakční strategie. Tyto nuance se odrážejí v následujících paragrafech.

Osobní přístup

Přijedeme za Vámi kdekoliv po celé ČR

Volejte 24/7

Muž na jednání s párem

Akviziční poradenství provádíme na vysoce profesionální úrovni.

Každá akviziční transakce má svá specifika a je zcela individuální. Zkonzultujeme možnosti a dohodneme se na společném postupu. Kontaktujte nás a najdeme pro Vás optimální řešení včetně ceny za naše služby.

Muž pracující v legislativě

Veškeré postupy provádíme v souladu se zákonnou legislativou.

Prodej zadlužené společnosti, jakož i její koupě patří ke zcela legitimním transakcím jak ve světě, tak i na českém trhu. Zadlužená firma může být pro někoho velice hodnotným aktivem a je zcela běžné, že se takové firmy, (zpravidla velmi levně) kupují.  Prodej zadlužené společnosti se nikterak procesuálně neliší od prodeje firmy, která je v zisku, ale má některé nuance, které mají vliv na zvolení nejlepší transakční strategie.

Podání rukou

I zadlužená firma má svého kupce.

Zadlužené firmy se zpravidla prodávají za symbolickou cenu, přičemž stále mohou mít zajímavý potenciál. Připravíme veškerou potřebnou smluvní dokumentaci sami, nebo pokud to bude nezbytné, za pomoci spolupracující notářské kanceláře.

Fotka Ostravy

Ostrava

Jednací kancelář

  • REGUS Business centre
  • 28. října 3346/91, přízemí
  • 70200 Ostrava

Email: info@zbavsefirmy.eu

Tel: +420 608 977 717

Tel: +420 777 133 553

Fotka Prahy

Praha

Jednací kancelář

  • Forum Business Centre
  • Václavské náměstí 19
  • 110 00 Praha 1

Email: info@zbavsefirmy.eu

Tel: +420 608 977 717

Tel: +420 777 133 553

Působíme po celé České republice

Co říká zákon

§68 odst. 1 zákona č. 90/2012 ZOK :

Členové statutárního orgánu mají s péčí řádného hospodáře povinnost učinit vše potřebné a předpokládatelné k odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace. Pokud by soud rozhodl, že je společnost v úpadku, a že člen, nebo bývalý člen statutárního orgánu neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře veškeré potřebné úkony za účelem odvrácení hrozícího úpadku, může za takové jednání vyvodit odpovědnost člena statutárního orgánu ve formě ručení za splnění povinnosti obchodní korporace (§ 68 ZOK).

§51 odst. 1 zákona č. 90/2012 ZOK

Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. To neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. (Jednatel tedy odpovídá za to, že při rozhodování dodržel zákonem stanovený postup a neodpovídá tak za výsledek tohoto postupu).

Podnikání zahraničních osob v ČR

V souladu s §154 OZ a §46 ZOK nabyvatelem podílu a členem orgánu obchodní korporace může být jak česká, tak i zahraniční fyzická, nebo právnická osoba. Povolení k trvalému pobytu není nutnou podmínkou pro účast cizí fyzické, nebo právnické osoby v orgánech českých obchodních společností. Cizinec nemusí fyzicky pobývat v ČR, aby zde mohl podnikat, ale obvykle má zmocněnce, který ho zastupuje v jednání navenek, např. s úřady.

Prodej, převod a nákup obchodního podílu, s.r.o.

Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným je jednou z nejčastějších obchodně-právních změn, jejíž podmínky dnes upravuje zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

  • Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o. musí být vždy písemná a opatřená úředně ověřenými podpisy.
  • Převod obchodního podílu může být úplatný i bezúplatný.
  • Převod podílu na jiného společníka může být podmíněn valnou hromadou, nebo jiným orgánem s.r.o.